A www.batteryunlimited.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a Green Clean Kft. (továbbiakban Üzemeltető) (székhely: 8083, Csákvár, Szent Mihály tér 9.)
Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.

Adatkérés
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
- neve és elérhetőségei
- e-mail címe
- vállalatára vonatkozó adatok


A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdős és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint az Üzemeltető között folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatás tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:
- a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz
- hírleveleink eljuttatásához
- belső nyilvántartáshoz
- a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez
A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készített kimutatások publikálása csak olyanformában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben vagy e-mailben küld a Felhasználó részére.Az adatokhoz hozzáférők köre
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: Csákvár, Szent Mihály tér 9.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.


Jogérvényesítési lehetőségek
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi. LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

ElérhetőségekNyitvatartás

  • Hétfő - péntek: 7:30 - 16:00

Hírlevél feliratkozás

Kövesse híreinket!